Reglament

¿QUÈ DEMANEM?

Horari de la residència

La residència obre a les 7:30 del matí. Tanca a les 23:00 h de la nit.

Altres

Cada resident rebrà una tarja magnètica o clau de l’habitació. Si mai la perden o es fan malbé, hauràn abonar 15 euros per reemplaçar-les.  Quan s’absentin, hauran de deixar la tarja o clau a recepció.

  • A partir de les 23:00 hores queda totalment prohibit fer soroll.
  • No podran entrar a l’habitació d’altres companyes.
  • Seguint la normativa vigent i per la pròpia seguretat no és permès de fumar ni encendre espelmes o encens a les habitacions o en qualsevol altre indret de la residència. Totes les habitacions tenen detectors d’incendis, que activen  automàticament l’alarma si detecten fum.
  • L’entrada o consum de qualsevol substància il·legal o de begudes alcohòliques són prohibits.
  • Queda reservat el dret d’expulsió de qualsevol que amb el seu capteniment o mal ús de les intal·lacions dificulti la convivència.