Admissions i reserves

Requisits d’admissió

 • Entrevista amb la sol·licitant i els seus pares.
 • Comprometre’s a observar el Règim general en àpats i en l’Horari de Residència i funcionament intern.
 • Col·laborar en el que s’organitzi a la Residència i que tingui a veure amb les joves residents.

 

Reserves

Documents i obligacions d’inscripció

 • Els impresos d’inscripció corresponents es recolliran a Secretaria.
 • Fotocòpia del DNI o passaport.
 • Dues fotografies mida carnet.
 • Fotocòpia del comprovant d’estudis a realitzar.
 • Pagament de matrícula de 120 euros a fons perdut.
 • Després de reservar la plaça, si aquesta s’anul·la, es perd la matrícula.
 • L’admissió a la Residència es concedeix per curs complet. Si per causa justificada, durant el curs ha d’abandonar la Residència, es comunicarà com més aviat i s’haurà d’abonar una mensualitat després d’haver-ho comunicat.
 • El pagament mensual s’efectuarà l’1 al 10 de cada mes, per rebuts domiciliats.

Les estudiants residents procedeixen de

 • Batxillerat
 • carreres universitàries
 • Graus de Formació professional

La inscripció implica tot el Curs.